Barniz Dimensional EQ - 40 cc

ideal para proteger mates